Artikelen over regels en reeën

 TitelHerkomst
Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoortenBesluit overheid 2009 ,nr.TRCJZ/2009/620 , ,
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Brief standpunt opheffen veldpolitie aan Ministerie van JustitieHet Reewild 1989 ,Nr.2 ,pag.4 ,
Th. W. R. M. Serraris
De eigendom van het wildLandeigenaar 1994 , , ,
De jachtopzichter jubileumnummerDe Jachtopzichter , , ,
Discussie afschottijden reeën in Nederland 2001 2001 , , ,
Edelherten en reeën in gevangenschapHet Edelhert speciale uitgave 1970 ,Nr.2 ,pag.31-33 ,
J. A. Eygenraam, B. E. Schaeffner, J. W. M. van de Wall
Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen (stadswerk)Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 0106 2006 ,0106 , ,
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Gedragscode Flora en Faunawet bestendigbeheer gemeentelijke voorzieningen 2006-2013Vereniging Stadswerk Nederland en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 2006 , , ,
R. H. J. Borst, R. Sprong
Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat voor bestendig beheer en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 2010Overheid: Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat (dvs1110vv072) 2010 ,november , ,
A. Piepers, R. Sluik, H. Jaspers, A. Lüchtenborg, D. Tuitert (Grontmij)
Gedragscode natuur veldversieUitgave Bosschap 2009 , , ,
Gedragscode natuurbeheer 2009Het Bosschap goedgekeurd door de Minister van LNV 2009 2009 ,970 , ,
Het nieuwe vergunningstelselCapreolus 1997 ,Nr.15 ,pag.5 ,
H. Meyeringh
Hoe verder met de Nota- Jacht en wildbeheer?Capreolus 1993 ,Nr.2 ,pag.3 ,
T. M. Kolle
Honden bijten schapen dood eigenaar niet strafbaarStentor 2011 , , ,
Jachtwetten (en reeën)Het Edelhert speciale uitgave 1970 ,Nr.2 ,pag.9-12 ,
D. A. Annema
Justitie en reegeitenafschotHet Reewild 1985 ,Nr.1 ,pag.4 ,
G. W. Boele
Kamerbrief 2014; kamervragen over aantalsschattingen van ganzen , , ,
RodenzandR
Kamerbrief 2015; over ganzen afschotdagKamervragen 2015 , , ,
Kamerbrief over de sluiting van de jacht , , ,
Kamerbrief over inbreng MinvEZ in schriftelijk overleg Oostvaardersplassen 2015Kamervragen 2015 , , ,
Kamervragen inzake nieuwe Flora en Faunawet 1993Overheid - Tweede Kamer 1993 , , ,
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
KNJV belangenbehartiger reeënbeheerderCapreolus 1997 ,Nr.15 ,pag.26 ,
Z. W. G. Lulof
Konijnenschade aanleiding voor jachtwetDe Nederlandse Jager 1923 ,0221 , ,
Konijnenschade aanleiding voor jachtwet 1923Nieuwe Rotterdamde Courant 1923 ,21 febr. , ,
LNV en het Voorzorgsbeginsel: Van Internationaal naar Nationaal Recht en BeleidOnderzoeksrapport Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 2003 ,februari , ,
A. Trouwborst
Natuurlijk verder rijksnatuurvisieJHaasbroek , , ,
JHaasbroek
Natuurvisie-2014-220414 , , ,
Studio Dumbar
Natuurwet position paperDe Nederlandse Jager 2014 , , ,
Niet nadenken maar voordenken: Het voorzorgsbeginsel in het internationaal gewoonterechtArs Aequi 2007 ,5 ,pag.466-469 ,
A. Trouwborst
Ontheffing ingetrokken, aanwijzing verleendDe Nederlandse Jager 2014 , , ,
Overzicht gedragscodes Flora & Fauna Ministerie van Economische Zaken 2013Overzicht Ministerie van Ecenomische Zaken 2013 , , ,
Rechterlijke uitspraak maaislachtoffers reeënRechtbank Zutphen 2010 ,Nr.06/925284-09 , ,
Reeën beheren conform Flora- en faunawetCapreolus 2006/2007 ,Nr.52 ,pag.14 ,
G. J. Spek
Reeën en de Flora- en FaunawetCapreolus 2001 ,Nr.28 ,pag.28 ,
P. van Schooten
Reeën en voorontwerp Flora- en FaunawetHet Reewild 1988 ,Nr.3 ,pag.10 ,
P.H. Schneider
Reegeitenafschot bij vorst en sneeuwHet Reewild 1985 ,Nr.1 ,pag.5 ,
P. H. Schneider
Reewild & de Flora & FaunawetCapreolus 1999 ,Nr.23/24 ,pag.4 ,
R. H. M. Peltzer
Reewildbeheer Schouwen Duiveland en Raad van StateNieuwsbrief 1992 ,Nr.1 , ,
R. Jeremiaße
Regels België hoe om te gaan met een geschoten reeCapreolus 1995 ,Nr.10 ,pag.14 ,
De Vlaamse jager mrt, 1996
RRN Positionpaper Monitoring 2014positionpaper 2014 , , ,
RRN
RRN positionpaper Omgevingsbeleid 2014positionpaper 2014 , , ,
RRN
RRN reactie op rijksnatuurvisiereactie 2014 , , ,
RRN
Van Jagtwet via Jachtwet tot Flora- en FaunawetCapreolus 2001 ,Nr.28 ,pag.24 ,
I. Uythoven
Vergunninghouder opgeletCapreolus 1994 ,Nr.6 ,pag.3 ,
onbekend
Versteckte jagdgesetzanderungWild und Hund 2011 , , ,
Wet Natuurbescherming: brief besluit en regeling voorhangprocedure , , ,
Wet Natuurbescherming: De nieuwe wet en ons grofwildReewild 2015 , , ,
Wet Natuurbescherming: Het ree en de nieuwe wetHet Reewild 2015 , ,pag.12-14 ,
R. Borst
Wet Natuurbescherming: Hoe gaan we daar nu weer mee om?Capreolus 2011 ,Nr.70 ,pag.14 ,
C. de Jager
Wet Natuurbescherming: Kamerbrief over rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming 2015Kamervragen 2015 , , ,
Wet Natuurbescherming: Ontwerp aangepast na forse kritiek Raad van State , , ,
Wet Natuurbescherming: RRN positionpaper (korte versie)positionpaper 2014 , , ,
RRN
Cookies instellen


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6, 7251 AS
Vorden, Gelderland, NL


Logo Kenniscentrum Reeën